نوشته شده توسط : صبا

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 


فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 :: بازدید از این مطلب : 234
|
امتیاز مطلب : 72
|
تعداد امتیازدهندگان : 23
|
مجموع امتیاز : 23
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 فروردين 1390 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

 :: موضوعات مرتبط: متفرقه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 273
|
امتیاز مطلب : 59
|
تعداد امتیازدهندگان : 20
|
مجموع امتیاز : 20
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 اسفند 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

 :: موضوعات مرتبط: متفرقه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 460
|
امتیاز مطلب : 64
|
تعداد امتیازدهندگان : 22
|
مجموع امتیاز : 22
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 اسفند 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

 :: بازدید از این مطلب : 259
|
امتیاز مطلب : 85
|
تعداد امتیازدهندگان : 27
|
مجموع امتیاز : 27
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 اسفند 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

 :: موضوعات مرتبط: متفرقه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 227
|
امتیاز مطلب : 91
|
تعداد امتیازدهندگان : 31
|
مجموع امتیاز : 31
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 اسفند 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

 :: موضوعات مرتبط: قانون ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 343
|
امتیاز مطلب : 73
|
تعداد امتیازدهندگان : 23
|
مجموع امتیاز : 23
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 اسفند 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

 :: بازدید از این مطلب : 274
|
امتیاز مطلب : 99
|
تعداد امتیازدهندگان : 30
|
مجموع امتیاز : 30
تاریخ انتشار : دو شنبه 16 اسفند 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

 :: بازدید از این مطلب : 237
|
امتیاز مطلب : 81
|
تعداد امتیازدهندگان : 27
|
مجموع امتیاز : 27
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 اسفند 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

 :: موضوعات مرتبط: متفرقه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 244
|
امتیاز مطلب : 94
|
تعداد امتیازدهندگان : 31
|
مجموع امتیاز : 31
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 اسفند 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

  

 :: موضوعات مرتبط: مسایل ازدواج , ,
:: بازدید از این مطلب : 294
|
امتیاز مطلب : 74
|
تعداد امتیازدهندگان : 25
|
مجموع امتیاز : 25
تاریخ انتشار : جمعه 13 اسفند 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

  l

مدیتیشن راهیست برای رسیدن به آرامش درون و قدرت بخشیدن به تمرکز و میتواند به حفظ سلامتی و به بهبودیبیماران کمک کند.

 


:: بازدید از این مطلب : 194
|
امتیاز مطلب : 87
|
تعداد امتیازدهندگان : 30
|
مجموع امتیاز : 30
تاریخ انتشار : جمعه 13 اسفند 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

 همه ی علت ها و معلول ها ذهنی هستند. افکار شما تبدیل به واقعیت می شوند. افکار شما آفریننده اند. شما تبدیل به همان چیزی میشوید که درباره ی آن بیشتر فکر می کنید. همیشه درباره  چیزهایی فکر می کنید که واقعا طالب آن هستید و ازفکرکردن درباره ی چیزهایی که خواستار آن نیستید اجتناب کنید.

با آرزوی بهترین بهترینها!:: موضوعات مرتبط: قانون ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 226
|
امتیاز مطلب : 70
|
تعداد امتیازدهندگان : 24
|
مجموع امتیاز : 24
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 اسفند 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

 قانون عینیت یافتن ذهنیات

 دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست. کار اصلی شما  در زندگی این است که زندگی موردعلاقه ی خود را در درون خود خلق کنید. زندگی آیده ال خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند حفظ کنید.

 


:: موضوعات مرتبط: قانون ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 488
|
امتیاز مطلب : 90
|
تعداد امتیازدهندگان : 31
|
مجموع امتیاز : 31
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 اسفند 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

If you love someone,

Set her free....

If she comes back, she's yours,

If she doesn't, she never was....:: موضوعات مرتبط: متفرقه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 288
|
امتیاز مطلب : 68
|
تعداد امتیازدهندگان : 27
|
مجموع امتیاز : 27
تاریخ انتشار : جمعه 22 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا:: موضوعات مرتبط: متفرقه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 255
|
امتیاز مطلب : 94
|
تعداد امتیازدهندگان : 32
|
مجموع امتیاز : 32
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

(4):: موضوعات مرتبط: متفرقه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 281
|
امتیاز مطلب : 93
|
تعداد امتیازدهندگان : 31
|
مجموع امتیاز : 31
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

If you could reaally accept that you weren't ok

You could stop proving you were ok,

If you could stop proving that you were ok

you could get that it was ok not to be ok,

If you could get that it was ok not to be ok

you could get that you were ok the way you are,

you 're ok get it?

Werner Erhard:: موضوعات مرتبط: متفرقه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 266
|
امتیاز مطلب : 83
|
تعداد امتیازدهندگان : 28
|
مجموع امتیاز : 28
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا:: موضوعات مرتبط: متفرقه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 291
|
امتیاز مطلب : 122
|
تعداد امتیازدهندگان : 36
|
مجموع امتیاز : 36
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

BITTER TRUTH OF LIFE: The Day you accept the FACT that you are not at all IMPORTANT for the person who is MOST IMPORTANT for you, is the day you start PRETEDING that you are happy.:: موضوعات مرتبط: متفرقه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 276
|
امتیاز مطلب : 88
|
تعداد امتیازدهندگان : 27
|
مجموع امتیاز : 27
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

"ACHIVERS never expose themselves, but their achivements expose them" Do or Die" is an old one

NOW IT SHOULD BE"Dont Die before u Do:: موضوعات مرتبط: متفرقه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 407
|
امتیاز مطلب : 95
|
تعداد امتیازدهندگان : 33
|
مجموع امتیاز : 33
تاریخ انتشار : یک شنبه 17 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

Personality development

There are various aspects or factors we will need to consider for personality development so that it has a positive effect on our life. Personality development is all about your individualism and how you control emotions to act in a way that is most beneficial for you.

 :: موضوعات مرتبط: متفرقه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 388
|
امتیاز مطلب : 90
|
تعداد امتیازدهندگان : 28
|
مجموع امتیاز : 28
تاریخ انتشار : شنبه 16 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

LOST DREAMS

So many dreams

for a lonely girl

but none fulfilled

by the speak of this world..

 :: موضوعات مرتبط: متفرقه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 399
|
امتیاز مطلب : 67
|
تعداد امتیازدهندگان : 25
|
مجموع امتیاز : 25
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا


 :: موضوعات مرتبط: متفرقه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 311
|
امتیاز مطلب : 77
|
تعداد امتیازدهندگان : 27
|
مجموع امتیاز : 27
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا


نظر شما در مورد این تصویر؟:: موضوعات مرتبط: متفرقه ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 361
|
امتیاز مطلب : 62
|
تعداد امتیازدهندگان : 23
|
مجموع امتیاز : 23
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

در عشق و عاشقی مردها بیشتر تحت تاثیر جذابیت فیزیکی و جسمی زن‌ها قرار می‌گیرند یعنی مردان زن‌هایی را ترجیح می‌دهند که از لحاظ فیزیکی زیبا و جوان باشند و موقعیت اجتماعی یا درآمد آنها اهمیت چندانی برایشان ندارد.

 :: بازدید از این مطلب : 460
|
امتیاز مطلب : 67
|
تعداد امتیازدهندگان : 23
|
مجموع امتیاز : 23
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

An English Professor wrote the words:

"A woman without her man is nothing."

on the blakboard and asked his students to punctuate it correctly..

All of the males in the class wrote..

"A woman,without her man, is nothing."

All the females in the class wrote:

"A woman:without her, man is nothing."

 

 :: بازدید از این مطلب : 353
|
امتیاز مطلب : 79
|
تعداد امتیازدهندگان : 26
|
مجموع امتیاز : 26
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

آغوشت و به غیرمن به روی هیشکی وا نکن

منو از این دلخوشی و آرامشم جدا نکن

 :: بازدید از این مطلب : 297
|
امتیاز مطلب : 66
|
تعداد امتیازدهندگان : 24
|
مجموع امتیاز : 24
تاریخ انتشار : دو شنبه 11 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

همه افراد ناخن هاي تميز، مانيکور شده و سوهان کشيده را تحسين مي کنند. ناخن ها به مراقبت هاي صحيح نياز دارند. استفاده از رژيم غذايي سالم براي ناخن ها بسيار مهم است. هم چنين بايد ويتامين هاي لازم در رژيم غذايي روزانه گنجانده شود تا سلامت و زيبايي ناخن هاي شما تضمين شود.
• براي درمان ناخن هاي خشک و شکننده غذاهايي مصرف کنيد که حاوي ويتامين A و کلسيم هستند.
• براي از بين بردن ريشه ناخن(ريش ريش شدن پوست کنار ناخن) از غذاهايي استفاده کنيد که حاوي پروتئين، ويتامينC و فوليک اسيد هستند.
• براي از بين بردن نوارهاي باريک سفيد رنگ برروي ناخن پروتئين مصرف کنيد.
• فقدان ويتامين B12 باعث خشکي، کج شدن و تيره شدن ناخن مي شود.

  


:: بازدید از این مطلب : 349
|
امتیاز مطلب : 64
|
تعداد امتیازدهندگان : 21
|
مجموع امتیاز : 21
تاریخ انتشار : یک شنبه 10 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

 

All the world is stage

And all men and women merely players

They have their exits and their entrances

And one men in his time plays many parts

His acts being seven ages:: بازدید از این مطلب : 322
|
امتیاز مطلب : 102
|
تعداد امتیازدهندگان : 36
|
مجموع امتیاز : 36
تاریخ انتشار : جمعه 8 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : صبا

 

در وجود هر کس

رازی بزرگ نهان است

 :: بازدید از این مطلب : 343
|
امتیاز مطلب : 61
|
تعداد امتیازدهندگان : 19
|
مجموع امتیاز : 19
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 بهمن 1389 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد